MUNKAERŐPIAC

FAV_IkonFeher

A Karriercasting egyedülálló életpálya-rendszer és módszertan, melynek alapja az a bizonyított tény, hogy valamennyien az élet több területén tehetségesek és produktívak vagyunk.

Komplex, gyakorlatias (az aktuális egyéni kompetenciabázisból induló, a versenyszféra piaci igényeihez igazodó) szemléletmóddal, 20 év beválási tapasztalataival konkrétan, akár 12 órán belül válaszolunk a személyes életvezetést, életminőséget alapjaiban meghatározó kérdésekre és kihívásokra.

Minden esetben megvalósítható, variabilis, későbbi élethelyzet-váltásokkor is rugalmasan és biztonsággal alkalmazható alternatívákat nyújtunk.

Szakembereink pszichológus, grafológus, pedagógus diplomával, pályaválasztási, HR, munkaerő-piaci, szakigazgatási, sport- és alkotói múlttal, a versenyszférában 20 éves kiválasztási és beválási tapasztalatokkal, valamint krízisintervenciós felkészültséggel és gyakorlattal  rendelkeznek. Olyan specialisták, akik minden napjukat “éles terepen” töltik, ahol  felelősséggel és hatékonyan tudnak szakértői lenni a döntéshelyzetben lévőknek, döntnököknek. Munkánkra cégek, szervezetek vezetői éppúgy számítanak és számíthatnak, mint magánszemélyek.

Szakmailag, emberileg egyaránt elkötelezett partnerek vagyunk a személyes, aktuális és valós esélyteremtés konkrét megvalósításában, az alábbi célok érdekében:

  • optimális, tudatos, a későbbi élethelyzet-váltásokkor is rugalmasan alkalmazható pálya- és szakmaválasztás, továbbtanulás,
  • sikeres belépés a munkaerőpiacra, pályakezdés,
  • tudatos karrierépítés,
  • pályakorrekció,
  • sikeres és távlatokat adó visszakerülés a munka világába (munkanélküliek, gyes-ről visszatérők, pályamódosítók, kényszervállalkozók stb.),
  • képzésből vagy/és munkából kiesettek személyes kompetenciabázisára épülő fejlesztés és reintegráció,
  • életkoruk, szociális helyzetük, született ill. szerzett sérültségük (megváltozott munkaképességűek) vagy más jellemzőik miatt tartósan hátrányos helyzetbe kerültek rehabilitációja.

“Földre néző szemmel, égre néző lélekkel” azért dolgozunk, hogy minél többen biztonsággal megtalálják helyüket és számításukat aktuális élethelyzet-lehetőségeik között. A sikertényezők mellett mindig felhívjuk a figyelmet a kockázatokra, az esetleges kritikus pontokra, a zsákutcákra, tévutakra is.

Munkánkat és szakmai programunkat a visszajelzések egybehangzóan hiánypótlónak, hasznosnak, alkalmazhatónak, s emellett rendkívül tanulságosnak, érdekesnek, izgalmasnak tartják, mellyel mindenkinek időben (16 éves kortól) találkoznia kellene. Vélemények itt olvashatók.

Bejelentkezés, érdeklődés, időpont-egyeztetés: 

mail: info@karriercasting.hu