Teamfelépítés, vezetőkiválasztás

FAV_IkonFeher

  • egyedi, cél-, projekt-, koncepcionális és stratégiai kiválasztás

  • kulcsemberek, vezetők kiválasztása

  • teamek professzionális felépítése

  • problémafeltárás, teammegújítás, csapatkorrekció


k a p c s o l a t f e l v é t e l, é r d e k l ő d é s, e g y e z t e t é s:

MAIL janos@karriercasting.hu