Korrekció, megújítás

FAV_IkonFeher

  • problémafeltárás, teammegújítás, csapatkorrekció

  • teamek professzionális felépítése, szerepoptimalizálás

  • hatékony kulcsemberek, eredményes vezetők

  • egyedi, cél-, projekt-, koncepcionális és stratégiai munkák

  • fejlesztések, tréningek


k a p c s o l a t f e l v é t e l, é r d e k l ő d é s, e g y e z t e t é s:

MAIL janos@karriercasting.hu