VADEMECUM

FAV_IkonFeher

>latin, szó szerinti jelentése: „gyere velem”. Hasznos gyakorlati ismereteket tartalmazó könyvecske, zsebkönyvszerű útikalauz.

 

2018

32. hét – “Akik nem emlékeznek a múltra, arra ítéltetnek, hogy újra átéljék azt.”

31. hét – “Ki csak a kezével dolgozik, az munkás. Aki a kezeit és a fejét is használja, az mesterember. Aki kezeit, fejét és a szívét is használja, ő művész.”

30. hét – “a szenvedést ott kell megállítanunk, ahol kezdetét veszi”

29. hét – “intenzív szellemi elmélyedés és konkrét életgyakorlat egységében”

28. hét – “a félmegoldás kényelmes, de végső hordozónak alkalmatlan”

27. hét – “amit igazából tisztelünk bennük: hogy mivé váltak.”

26. hét – “Komoly munkánál egész emberekre van szükségünk.”

25. hét – “Aki kifelé tekint – álmodik, aki befelé – ébred.”

24. hét – “Az ego számára minden veszteség egy konfrontáció.”

23. hét – “minden kedves gondolat és mosoly spirituális”

22. hét – “Minden embernek van fogalma Istenről: mert hogyha ember, akkor Istent is ismeri.”

21. hét –  „A bölcsesség ajkai mindaddig zárva maradnak, amíg megértő fülekre nem találnak.”

20. hét – “Az erő könnyűszerrel véghezviszi, amire az erőszak képtelen.”

19. hét – “A felfoghatatlan nemcsak felfogható, de egyenesen nyilvánvaló lesz.”

18. hét – “Nincsen könnyítés, amely ne lenne valamiképpen a valóság elől való kitérés.”

17. hét – “Másodlagos dolgokkal foglalkozni nem érdemes.”

16. hét – “Az idő az elveszett valóság pótlására támadt rögeszme.”

15. hét – “a férfiak hasonlíthatatlanul kevesebbet élveznek a nőkből, mint amennyit a nők saját nőiességüktől szenvednek.” 14. hét – “hány út kellene összegyűjtened megint lábaid nyomát?” 13. hét – “Utak, ösvények csupasz lába átalszögezve…” 12. hét – “Az ember komolysága azon a határon kezdődik, hogy mi az, amit meg lehet neki mondani.” 11. hét – “Semmi sem olyan rossz, mint ahogyan hangzik.” 10. hét – “az Önvaló ragyogása mélységes szeretetként sugárzik” 9. hét – “Ami nem hagy nyomot, nem tett semmiféle kárt.” 8. hét – “Az idő nem vár rád.” 7. hét – “Ha lovat veszel, vegyél szénát is.” 6. hét – “A tengerről a halászt kérdezd.” 5. hét – “az égbolton minden igen-nek megvan a maga nem-je” 4. hét – “Ha leégett a házad, szedd össze a szegeket.” 3. hét – “Szomjas ember kutat ás.” 2. hét – “Dolgos anyának lusta a gyereke.” 1. hét – “Aki énekelni akar, mindig talál dalt hozzá.”

2017

52. hét – “Az isteneknek legyen ragyogásuk, az embereknek legyen lelkiismeretük.” 51. hét – “hasonlít és különbözik” 50. hét – “róluk nem beszélek, mert ők nem írnak, csak aláírnak” 49. hét – “a kevesebbért odaadjuk a többet” 48. hét – “amit nem keresnek, felfedezetlen marad” 47. hét – “Az ember nem harcolhat önmaga ellen, mert ebben a küzdelemben csak egyetlen vesztes lehet.” 46. hét – „Az életben mindnyájan azon vívódunk, hogy szembeszegüljünk-e vagy meneküljünk.” 45. hét – “Csak akkor él igazán az ember, ha nap mint nap átengedi magát a felfedezés örömeinek.” 44. hét – “Egy mai bánat semmivel sem valóságosabb, mint egy múltbéli boldogság.” 43. hét – „Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat húznak fel, az optimisták pedig vitorlákat.” 42. hét – “Az újabb és újabb izgalom kívánsága a jóllakottság másik oldala. ” 41. hét – “nem magamat keresem, hanem egy nálamnál biztosabb valamit.” 40. hét -“Amikor gondolkodunk, erőnket próbáljuk.” 39. hét – “ami igaz, az előnyt ad.” 38. hét – “A szerelem nem pupilla, hanem fény.” 37. hét – “Életünk állandó és kikerülhetetlen gesztus az egyetemesség felé.” 36. hét – “A múltat meg lehet változtatni, ha teljesen a jelenben élsz.” 35. hét – “Szorult helyzetekben csak a képzelődés segíthetett rajta” 34. hét – “Az optimisták hibázni is jobban tudnak.” 33. hét – “Ahol a labda a király, ott nem lehet okosnak lenni.” 32. hét – “Nem az a szegény akinek kevese van, hanem aki többet kíván.” 31. hét – “agyonplasztikázott történet, amiből éppen a lényeg hiányzik” 30. hét – “ami az ember, azt csinálja a dolgokból” 29. hét – “az ember csak akkor ül lóra, ha dolga van.” 28. hét – “milyen mélyen hallgatnak a hadirokkantak” 27. hét – “A világ amennyire realitás, ugyanannyira imagináció.” 26. hét – “Ha vagyunk – legyünk.” 25. hét – “Egy emberben néha elhal a remény, de egy állatban soha. Amíg él, él benne a remény, és él a hűség is.” 24. hét – “Szelleme alapján a halandó férfi saját életében minden létezőn könnyen túlhalad.” 23. hét – “és lét vagyunk és arc és változás.” 22. hét – “Az élet túlmutat önmagán.” 21. hét – “Az idő vonata oly vonat, mely maga elé teríti sínjeit.” 20.hét – “a tanítványok képességeinek megfelelően” 19. hét – “Amikor újra rátalálsz a léted forrásához fűző kapcsolatra, kezdetét veszi a gyógyulás és a felszabadulás.” 18. hét – “A lehullottat fölemelni, az elveszettet megtalálni, a bemocskoltat megtisztítani, az összetörtet egybeforrasztani.” 17. hét – “A tevékenység nem személyes magánügy, az elszigetelt Én dolga; letörölhetetlen s örök bélyeg ez a világ arcán.” 16. hét – “Minden változás belőlünk fakad.” 15. hét – “a valóság mágikus természetű, (…) a realitás szakrális.” 14. hét – “Aki a legmagasabbat akarja, annak a cselekvés csaknem kevés.” 13. hét – “Folyékony nap vagyok, s lassan már nincs bennem árnyék.” 12. hét – “A gyilkos előbb van, mint a revolver.” 11. hét – “az embereket csak kevéssé, külsőségesen érinti életvitelük” 10. hét – “A gondviselés az emberi sorsba nem avatkozik, mert ez a szabadság megsértése lenne, ilyesmit nem tesz. Amit tesz, hogy szüntelenül olyan helyzeteket kínál, amelyek, ha helyesen választunk, fölemelnek, ha ostobák vagyunk, persze maradunk ott, ahol voltunk, vagy még jobban elmerülünk.” 9. hét“Csak oda kell lépni, és gyöngéden felébreszteni a dolgokat.” 8. hét – “Ha itt és most nem vagy boldog, soha nem leszel.” 7. hét – “Másságodban van az igazad. S az erőd is.” 6. hét – „Rejtsd el fényedet, és várd ki az időd!” 5. hét – “Az események csupán szimbolizálják azt a tulajdonságot, melyet fejlődésünkhöz meg kell tanulnunk.” 4. hét – “Kérjük azokat, akik szerint nem lehetséges, ne tartsák fel azokat, akik már csinálják. 3. hét – “Minél magasabbra ér valaki, annál kevesebb embert érez a háta mögött.” 2. hét – “Amikor beszélsz, csak azt ismétled, amit már tudsz. De amikor hallgatsz, valami egészen újat tanulhatsz.” 1. hét – “A valóság csak részlet.”

2016

52. hét – “virágok, fák, csillagok, madarak csak ezt az Isten előtt való nevezetességet ismerik; egyedül az ember elégszik meg kevesebbel” 51. hét – “minél őszintébb valaki, annál magabiztosabbá válik.” 50. hét – “Csak akkor beszélj, ha mondanivalód értelmesebb a Csendnél.” 49. hét – “az eredeti szöveg csupa jel. És csak az tudja megfejteni, aki magát érzékennyé tette, és ez az érzékenység nem az ihlet kérdése, hanem az éthoszé. Nem tehetség kell hozzá, hanem valódiság” 48. hét – “nem tudom megtenni, hát nem prédikálom tovább.” 47. hét – “Ha a múlt és a jövő tehertétele nélkül érzékeljük a jelen pillanatot, minden akadály leomlik előttünk. Az akadályokat ugyanis a múlt és jövő szüli. A pillanat akadály nélkül való.” 46. hét – “Ha van szándék, akkor mód is van.” 45. hét – “Mikor jössz rá már végre, hogy milyen tökéletes egy nappal?” 44. hét – “Elengedni nem azt jelenti, hogy nem törődsz valakivel, hanem csak azt, hogy nem tudsz többet tenni érte.” 43. hét – “Lényünkben mindnyájan azonosak vagyunk, és egymástól csak sorsunkban különbözünk.” 42. hét – “A messzeség magasság lett” 41. hét – “Látom az életem, mint hatalmas és rendetlen oltárt.” 40. hét – “Itt van, anélkül, hogy itt lenne.” 39. hét – “Ha a jövőre vagy kíváncsi, vizsgáld meg jelenlegi tetteidet.” 38. hét – “Vég nélküli titkok közepette élünk. ” 37. hét – “Az igazság nincs időponthoz kötve. Mindig időszerű.” 36. hét – “Hallom – elfelejtem. Látom – emlékszem. Csinálom – megértem.” 35. hét – “korlátozni csak az anyagi világ tud” 34. hét – “A napfény fotonjai sürgönyök a Napból, amivel együtt élet-építő hologramok utaznak felénk.” 33. hét – “Ha valakinek nincsenek kudarcai, az csak azt jelenti, hogy az illető keveset próbálkozott.” 32. hét – “Vannak, akik azt mondják: Isten szárnyakkal teremtett minket, és púppal a hátunkon halunk meg.” 31. hét – “Az emberi gyarlóságok és bűnök nem egyebek, mint öncsalások.” 30. hét – “Csak körül kell nézned.” 29. hét – “mivelhogy nők nevelték őket, hallgatagok maradtak.” 28. hét – “az igazság nagyság nélkül nem jelenhet meg.” 27. hét – “a tulajdonság és az egyszeriség az ember számára sors, de egyszersmind a sors fonalának átvágása is.” 26. hét – “Kezdetben volt a hallgatás. Aztán valaki elkezdett beszélni és egyszerre mindennek vége lett. (…) amit elbeszélek, valójában régen elhallgatom. Minden beszéd megtöretik a hallgatás ereje által.” 25. hét – “A művet meg kell különböztetni a mutatványtól. A mű az emberi élet anyagából készül, mintha egyetlen, sűrű és végleges alakja lenne annak, ami veszendő; a mutatvány bravúr, ami megtanulható és ismételhető. A mutatványból az ember hiányzik. A művet a hindu hagyomány karmának nevezi, valaminek, ami enyészetből készül, de megmarad.” 24. hét – “Tudjuk, hogy az életnek célja nincs; értelme van. Az értelmet pedig maga az ember helyezi el önmagában azzal, hogy milyen életet tart a maga számára méltónak.” 23. hét – “valaki belőlem kilopta azt, aki tulajdonképpen én vagyok.” 22. hét – “Nehéz helyzet csak ott támad, ahol az ember kötelességét megtagadja.” 21. hét – “Az egér világnézetét mindig a macskától való távolsága határozza meg.” 20. hét – “A barátságnak négy formája van: a hősies, az intim, a szellemi és a játékos. De az igazi barátság mind a négyet egyesíti.” 19. hét – “A világnak nincsen olyan része, amelyben magasabb erők ne tartózkodnának.” 18. hét – “Az ember nagysága mindig az, hogy újjáteremti az életét.” 17. hét – “Tanulni annyi, mint változni.” 16. hét – “A vágyakban az a veszélyes, hogy teljesülhetnek.” 15. hét – “…mintha számtalan röpködő muslincából állna az ember, amik nem találják a fényt.” 14. hét – “Az ember azt ismerheti meg saját magából, amit a körülmények elébe tárnak.” 13. hét – “A szív először örömöt kér.” 12. hét – “Erőlködni kénytelenségből és nem valami jónak a reményében (…) – ez mindig szolgaság.” 11. hét – “A szellemi út kérdésekkel kezdődik, és azzal, hogy kétségbe vonjuk saját önámításunkat.” 10. hét – “A szépség megejti a testet, hogy az utat nyisson a lélekig.” 9. hét – “mindenekelőtt: ne keresd túl mohón a boldogságot, és ne félj a szenvedéstől” 8. hét – “Mivel mindenki boldog szeretne lenni, és senki sem szeretne szenvedni, a boldogság oka az, ha segítséget és örömöt adunk egymásnak. Ha megteremted a boldogság okát, ha úgy éled az életed, hogy azzal mások javát szolgálod és nem ártasz, akkor ez egy értékes élet.” 7. hét – “Csak az a hatékony, ami közvetett. Semmit sem érünk el, ha előbb nem lépünk vissza.” 6. hét – “Az emberek azzal tartoznak nekünk, amiről úgy képzeljük, meg kell kapnunk tőlük. A cél, hogy elengedjük nekik ezt az adósságot.” 5. hét – “A valóságban semmi sincs összezavarva, még annyira sem, mint amennyire a látszat mutatja.” 4. hét – “A cél a tudatosan megtisztított életrend. Az alap az életszentség.” 3. hét – “A fontos nem a tanítás hirdetése, hanem a sors alakítása. De nem a háttérből, a módszer által hatni, hanem a módszert mindenki kezébe adni.” 2. hét – “Nézz meg mindent, s ami jó, tartsd meg. Nézd meg és menj tovább.” 1. hét – “Minden nap tiszta lap: írd rá, amire emlékezni szeretnél.”

2015

53. hét – “Minden nap tiszta lap: írd rá, amire emlékezni szeretnél.” 52. hét – “Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál.” 51. hét – “Ha nem találtad meg az igazi választ a kérdésedre, nem azt jelenti, hogy a válasz nem létezik, hanem azt, hogy nem kerestél eleget.” 50. hét – “Fölötte nehéz eltalálni azt az egyetlen pillanatot, amikor életünkben a valóság és a látszat áthalad egymáson.” 49. hét – “Csak a tévedéseknek van szükségük elméletre. Csak az erőtlennek van szüksége hatalomra.” 48. hét – “Amíg emberek vagyunk, nincs mitől félnünk.” 47. hét – “Ha valaki intenzívebben él, oly erőket szabadít fel, amelyek az én életemet is elmélyítik és fölemelik.” 46. hét – “Megérdemli az édest, aki megízlelte a keserűt.” 45. hét – “Aggódj kevesebbet, reménykedj többet; egyél kevesebbet, rágj többet; panaszkodj kevesebbet, lélegezz többet; beszélj kevesebbet, mondj többet; utálkozz kevesebbet, szeress többet; és az életben minden jó dolog a tiéd lesz.” 44. hét – “Az emberek nem szokták bevallani, hogy amit művelnek, az rossz. Vagy gondolkodás nélkül művelik, vagy okot találnak arra, hogy jónak tartsák.” 43. hét – “Az az ember, aki semmit nem hozott létre, nehezen fogja méltányolni mások eredményeit.” 42. hét – “A történelem adattárát nem tartom sokkal megbízhatóbbnak a költői képzeletnél.” 41. hét – “Bár a bizonytalanság nem vonzotta, a bizonyosságot -úgy hitte- nem tudta volna elviselni.” 40. hét – “…a bátorság híján való megoldás nem vállalható.” 39. hét – “Életünk legkisebb eseménye is hasonlít ránk.” 38. hét – „Kinn azt kell megcsinálni, amit az ember benn elmulaszt.” 37. hét – “Nem akkor érsz célhoz, ha mindent kimerítettél, hanem ha megtaláltad a kimeríthetetlent.” 36. hét – „Nem érdemes hibáinkat elkövetni, ha nem tanulunk belőlük.” 35. hét – „A szépség az ember és a világ alapállása.” 34. hét – „Sorsát csak az vetheti le, aki azt teljes egészében magára veszi.” 33. hét – „A démonok között két legnagyobb: Hatalom és Tulajdon. Életünk hatalmas démona most a Hajsza.” 32. hét – „Semmi sem ér többet egyetlen napnál.” 31. hét – „A siker titka abban rejlik, hogy eggyel többször kell felállnod, mint ahányszor elesel.” 30. hét – „Kitűnővé egy szerencsés perc által is válhatunk; hasznos emberré a fáradságos évek tesznek.” 29. hét – „A férfiaknak meg kell adni a küzdés és a nagy áron elérés illúzióját.” 28. hét – “…amily idő jár, olyan az ember is.” 27. hét – „A nevetés nem rossz kezdete egy barátságnak, a végéhez pedig feltétlenül a legjobb.” 26. hét – „Van, akit azért gyűlölsz, mert szeretni is tudnád.” 25. hét – „Soha ne félj kimondani azt, amiről egész lelkeddel tudod, hogy igaz.” 24. hét – “Ahová a szekér első kereke, oda megy a hátsó is.” 23. hét – „Ha egy kígyó vizet iszik, a víz méreggé válik. Ha egy tehén, abból tej lesz.” 22. hét – “Keresd meg a pozitív jelentést. Ha nem találod, keresd tovább. Minden sötétség igazi értelme, hogy fény.” 21. hét – „A szavakat (…) pontosan kell használni az életben, ha azt akarjuk, hogy értékük legyen.” 20. hét – “Egy embernek egyféle rangja van csak: a jelleme.” 19. hét – „A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.” 18. hét – „Nem az számít, hogy mit fogsz csinálni, hanem az, hogy most mit csinálsz.” 17. hét – „Az idea olyan belső kép, melynek segítségével a magasabb Hatalom az embert magához emeli.” 16. hét – “A tevékenység az ember konkrét viszonyát fejezi ki a valósághoz.” 15. hét – „A tisztesség előtt pedig alázatosság van.” 14. hét – “Aki ma hallgat, mondta már: igen – ” 13. hét – “Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.” 12. hét – “Az ember saját műveinek gyermeke.” 11. hét – “Minden ledőlt toronynak súlya van.” 10. hét – “Egy nő élni tudja azt, amit a legbölcsebb férfiak is csak gondolni.” 9. hét – „Az ember nem gondolat, hanem lény.” 8. hét – „Tudtam, hogy semmit nem tehetek, aminek létfontossága ne lenne.” 7. hét – „Nem odaragadni semmihez, ami mellékes és fölösleges. Főként semmihez, ami birtok és tulajdon.” 6. hét – „A siker helye az utca, a dicsőség helye szívednek titkos kamrája.” 5. hét – „Az élet nem magától értetődik (…) nem a természetesség jellemzi, hanem a varázs.” 4. hét – „Tud az ember valaha is a mások által rávetített képektől megszabadulni? Vagy viselni kell ezt is, mint a többit?” 3. hét – „Az emberek ritkán érnek el sikert abban, amit nem szívesen csinálnak.” 2. hét – „Közületek melyik apa ad a fiának követ, amikor az kenyeret kér?” 1. hét – “A nagy kérdés nem az, mit hoz a holnap. Az igazi kérdés: mit hoz a tegnap?”

2014

52. hét – “A nagy kérdés nem az, mit hoz a holnap. Az igazi kérdés: mit hoz a tegnap?” 51. hét – „Az élet váratlan és igaz pillanataiban felismerjük a meglepetést és a változást.” 50. hét – „A dolgok mindnyájunkhoz mást és mást beszélnek.” 49. hét – „A gyermeknek az anya-archetípus a legközvetlenebbül adott valóság.” 48. hét – „A lélekben nem marad meg semmi beléerőszakolt.” 47. hét – „Semmit nem bánok, ami történt: csak azzal szemben van ‘bűntudatom’ – amit elmulasztottam.” 46. hét – „A lehetetlen múló pillanat.” 45. hét – „A kapufa éle mindig igazságos: annak a lövése pattan be, aki a hétköznapokban többet tett a győzelemért.” 44. hét – „Az élet rövid, a világ nyitva áll.” 43. hét – „Csodás dolog áldozatot hozni, ám keserves áldozatnak lenni.” 42. hét – „El nem vetett mag nem kel ki.” 41. hét – „Semmit se várj attól, aki nem igazáért, hanem javakért küzd.” 40. hét – „Az igazság lényege a létezés igazsága”. 39. hét – “Elégedettek vagy elégedetlenek vagyunk magunkkal aszerint, hogy jó vagy rossz hatások érnek-e bennünket.” 38. hét – “Dinnyeindán nem terem szőlő.” 37. hét – “A gabonát földje teszi azzá, ami.” 36. hét – “Élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak.” 35. hét – “olyan ember volt, aki egy hídra gondolt, ha szakadékot látott” 34. hét – “Győzött. Egyesek azt mondták, a hitével, mások szerint a szívósságával, vagy a nekilendült medveerejével. Őszerinte egyszerűen csak azért, mert jó irányba haladt.” 33. hét – “A szeretet az a folyamat, melynek során visszavezetlek önmagadhoz.” 32.hét – „nincs idő,  minden egyszerre zajlik” 31. hét – „Az életben több fantázia van, mint bennünk.” 30. hét – “Mi a fontosabb: kielégíteni ezernyi vágyat, vagy legyőzni egyetlen egyet?” 29. hét – “A dolgok nem kívül kezdődnek, hanem belül, és nem alul, hanem felül, és nem a láthatóban, hanem a láthatatlanban.” 28. hét – “Tíz ember, tíz szín” 27. hét – “Rabként dolgozz, úrként egyél.” 26. hét – “Aki ma jelen akar lenni, annak gyökereit legalább tízezer évre kell visszanyújtania.” 25. hét – (Ami) “ma egy öltés, (az) holnap kilenc.” 24. hét – “Tudás híján a reggel is – éjszaka.” 23. hét – “Tejjel fogant szokás a csonttal múlik el.” 22. hét – “Szabad emberek azok, akik csak saját, isteni önvalójukhoz, a nagy belső törvényhez kötődnek.” 21. hét – “A kiválóság nem tett, hanem szokás.” 20. hét – Ha valami bizonyosan csak rajtunk múlik, az az, mit adunk tovább.