HUMÁNKOCKÁZAT

FAV_IkonFeher

Átfogó (stratégiai-működési-innovációs), preventív (megelőző kiválasztás, teamkorrekciók), utánkövető (monitoring, kontroll), komplex programunk azonnali, releváns megoldásokat nyújt. Gyakorlati alkalmazásával

  • időben beazonosíthatók azok a munkavállalók, akik figyelmetlenségből vagy szándékosan kárt okozhatnak, vagy ennek kockázatát hordozzák,
  • megakadályozhatók a visszaélések, csalások,
  • információlopásból, adatszivárgásból keletkező károk,
  • nagyságrendileg csökkenthető a humánkockázat,
  • stabilizálódhat, majd javulhat a humánbiztonság.

k a p c s o l a t f e l v é t e l, é r d e k l ő d é s, e g y e z t e t é s:

MAIL: info@karriercasting.hu

Humankockazat2013dec